STATUT

Neokatekumenski put potvrđen je u novim Statutima kao model pokrsnog katekumenata koji se ostvaruje pod ravnanjem dijecezanskog biskupa ili, kako ga je definirao Ivan Pavao II. u riječima koje su prenijete u članak 1. teksta Statuta, kao “itinerarij katoličke formacije”: program formacije osobe za kršćanski život, ponajprije na katehetskim i liturgijskim temeljima, koji se ostvaruje u zajednici i  provodi sukladno specifičnim ritmovima i metodama.

 

 

DEKRET PAPINSKOG VIJEĆA ZA LAIKE

STATUT NEOKATEKUMENSKOG PUTA

APPROVAZIONE DIRETTORIO CATECHETICO

PREDSTAVLJANJE inicijatora Neokatekumenskog puta i don Maria Pezzia

KANONSKE NAPOMENE 
Mons. Juan Ignacio Arriete Tajnika Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove

PONOVNO OTKRIĆE KATEKUMENATA I ODOBRENJE NEOKATEKUMENSKOG PUTA

FOTOGRAFIJE