GOVORI PAPE FRANJE NEOKATEKUMENSKOM PUTU

“Draga braćo i sestre, vaša je karizma veliki dar Božji za Crkvu u današnjem vremenu. Zahvalimo Gospodinu za ovih pedeset godina: pljesak za pedeset godina! I gledajući njegovu očinsku i bratsku vjernost punu ljubavi, nikad ne gubite povjerenje: On će vas sačuvati potičući vas istovremeno da pođete, kao ljubljeni učenici, prema svim narodima, s poniznom jednostavnošću. Pratim vas i ohrabrujem: nastavite!” 

(Papa Franjo, 5. svibnja 2018.)

Papa Franjo ohrabruje članove Neokatekumenskog puta da nastave naviještati Evanđelje po cijelom svijetuPrivatna audijencija Pape Franje s Kikom, ocem Mariom i Ascensión  (20.09.2019.)

PAPA FRANJO ČESTITAO KIKU 80. ROĐENDANMisa u Domu svete Marte (8.01.2019.)

MEĐUNARODNI SUSRET POVODOM 50 GODINA NEOKATEKUMENSKOG PUTA  GOVOR SVETOGA OCA FRANJE
Poljana Tor Vergata (Rim 5. svibnja 2018.)

Discorso di Papa Francesco durante l’incontro con le Comunità del Cammino Neocatecumenale. In quella occasione il Pontefice ha inviato e benedetto 220 Missio ad gentes
Roma – Aula Paolo VI (6. ožujka 2015.)

Discorso di Papa Francesco ai rappresentanti del Cammino Neocatecumenale, in occasione dell’invio di 414 famiglie in missione
Roma – Aula Paolo VI (1. veljače 2014.)