POSJET KARDINALA JOSEPHA RATZINGERA PREFEKTA KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE NADBISKUPIJSKOM SJEMENIŠTU REDEMPTORIS MATER U RIMU

POSJET KARDINALA JOSEPHA RATZINGERA PREFEKTA KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE NADBISKUPIJSKOM SJEMENIŠTU REDEMPTORIS MATER U RIMU

(Isječci Kardinalovog govora)

Rim, 16 prosinca 2000

Susret s rektorima i formatorima 43 sjemeništa “Redemptoris Mater“,  međunarodnih i misionarskih

koja su rasprostranjena po cijelom svijetu

kako bistavili u središte pozornosti donesenu Deklaraciju “Dominus Iesus” , u kontekstu prakse poslanja.  

Bili su prisutni također i inicijatori Neokatekumenskog putaKiko Arguello i CarmenHernandez  koji su uveli u susret objašnjavajući da se formatori sjemeništaRedemptoris Mater” nalaze na 

prvoj liniji” pred izazovom nove evangelizacijete suzahvalili prefektu Kongregacije za Deklaraciju “Dominus Iesus“,

ustvrđujući na taj način njezinu efikasnost u sučeljavanju sa rasprostranjenim mentalitetomrelativizma           

 

“Hvala za ovaj susret: danas je za mene prava radost vidjeti da nova evangelizacija nije jedna teorija. Danas vidimo novu evangelizaciju konkretiziranu u osobama koje pronose poruku Evanđelja u naše vrijeme… Deklaracija “Dominus Iesus”, izražava ponovno sa velikom jasnoćom središte naše vjere tj. da se Sin Božji učinio čovjekom i da tako sada stvarno postoji most između Boga i čovjeka. Ne postoje samo, dakle, neki teško razbirljivi fragmenti Istine, nego je Bog stvarno pokazao svoje lice… Bilo je mnogo znakova zahvalnosti, ne samo od katolika, nego također od važnih osoba protestanskog svijeta. Svjedočanstva su pristigla od svih društvenih slojeva: od jednostavnih ljudi, od svećenika i od ljudi visoke kulture… Za mene je očito da proizlazimo iz Izraelskih korjena i da je njihova Biblija naša Biblija, da se ne radi o jednoj od mnogih religija, nego o temelju i o korijenu naše vjere… Nije dovoljan samo intelektualni rad, ako ovaj rad nije popraćen i utemeljen od jednog puta iskustva u kojem se potvrđuje ono što je rečeno. U protivnom ne može se srušiti ovaj zid relativizma koji nas čini nepropusnima za Riječ Božju i njezinu istinu. Zato su obje stvari od velike važnosti: Razmišljati nad ovim tekstovima da bi stvorili novu intelektualnu kršćansku kulturu i utemeljili je na jednom putu života. Ovo je sigurno veliko dobro koje nam daje neokatekumenat: prostor iskustva, puta sa Isusom i provjere riječi u našem životu, a tako i sposobnost da se razbije otpor duha našeg vremena sa njegovim relativizmom.”