PAPA IVAN PAVAO II. KANTORIMA NEOKATEKUMENSKIH ZAJEDNICA

PAPA IVAN PAVAO II. KANTORIMA NEOKATEKUMENSKIH ZAJEDNICA

Rim, 16. ožujka 1980.

Nakon nedjeljnog “Angelusa”, Sveti Otac uputio je posebne pozdrave prisutnim skupinama.

Najbrojnija skupina bili su oko dvije tisuće kantora neokatekumenskih zajednica iz cijele Italije. U Rim su došli zbog susreta priprave na Pashu, koji je vodio Kiko Argüello s namjerom da se kantore pripravi da što prikladnije vode Pashalno bdijenje koje će animirati razne neokatekumenske zajednice. Ovo su Papine riječi:

Posebni pozdrav upućujem pripadnicima neokatekumenskih zajednica koji se nude kao pomoć krštenima da shvate, cijene i slijede neprocjenjivi dar sakramenta Krštenja, putem stupnjevitog i intenzivnog itinerarija evangelizacije, kateheze i sudjelovanja u liturgijskom životu, koji se na neki način poziva na katekumenat iz prvih vremena Crkve .

Predragi, potičem vas da se sa što većom velikodušnošću zauzimate u pridonošenju izgradnje mističnog Tijela Kristova i u apostolatu Crkve, i takobudete poslušni Gospodinovoj zapovijedi: “Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” (Mt 28,19). Neka vas vodi i daje vam snage stalna vjernost Učiteljstvu i poslušnost crkvenim Pastirima.

Od srca vam želim da vaše nakane živite predano i oduševljeno, u svjetlu Apostolske pobudnice “Evangelii Nuntiandi”, mog časnog prethodnika Pavla VI, i “Catechesi Tradendae” koju sam objavio na temelju smjernica Biskupske Sinode o katehezi.

Neka vas prati moj blagoslov koji rado dajem vama i vašim dragima.