GOVOR IVANA PAVLA II. NA SUSRETU S POKRETIMA I NOVIM ZAJEDNICAMA U RIMU

GOVOR IVANA PAVLA II. NA SUSRETU S POKRETIMA I NOVIM ZAJEDNICAMA U RIMU

Trg Sv. Petra (Vatikan), 30. svibnja 1998.

Ne zaboravite da je svaka karizma dana za sveopće dobro

 I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni jezici te siđe po jedan na svakog od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga.” (Dj 2, 2-3)

Predraga braćo i sestre!

1. Ove riječi Djela apostolskih uvode nas u srce događaja Duhova; prikazuju nam apostole kako, okupljeni zajedno s Marijom u dvorani Posljednje večere, primaju dar Duha. Tako se ostvaruje Isusovo obećanje i započinje vrijeme Crkve. Od tog trenutka vjetar Duha vodit će Kristove učenike sve do krajnjih granica zemlje. Odvest će ih sve do mučeništva radi neustrašivog svjedočanstva Evanđelja.

Ono što se dogodilo u Jeruzalemu, već je tomu dvije tisuće godina, kao da se obnavlja večeras na ovom Trgu, centru kršćanskog svijeta. Kao i apostoli onda, i mi smo se okupili u jednom velikom cenakulu Duhova, i žudimo za izljevom Duha. želimo ispovjediti ovdje zajedno s cijelom Crkvom da je “jedan Duh… jedan je Gospodin, jedan je Bog koji čini sve u svima.” (1 Kor 12, 4-6). Ovo je ozračje koje želimo oživjeti, moleći darove Duha Svetoga za svakoga od nas i za cijeli narod krštenih.

2. Pozdravljam Kardinala James Francis Stafforda, Pročelnika Kongregacije za laike, i zahvaljujem na riječima koje mi je uputio i u vaše ime na početku ovog susreta. Zajedno s njim pozdravljam i Gospodu Kardinale i prisutne biskupe. Posebne riječi zahvale upravljam Chiari Lubich, Kiku Argüellu, Jeanu Vanieru i Mons. Luigiu Giusaniu na njihovim dirljivim svjedočanstvima. Zajedno s njima pozdravljam osnivače i odgovorne novih zajednica i pokreta, što ih ovdje predstavljaju. Zadovoljstvo mi je, na kraju, obratiti se svakome od vas, braćo i sestre, pripadnicima pojedinih crkvenih pokreta. Vi ste spremno i oduševljeno prihvatili poziv koji sam vam uputio na Duhove 1996, i temeljito ste se, pod vodstvom Kongregacije za laike, pripremili za ovaj izvanredan susret, koji nas upućuje na Veliki Jubilej 2000 godine.

Ovaj današnji događaj uistinu je nešto novo: po prvi put se pokreti i nove crkvene zajednice nalaze skupa, zajedno s papom. To je veliko “zajedničko svjedočanstvo”, što sam ga potaknuo u godini koja je, u hodu Crkve prema velikom Jubileju, posvećena Duhu Svetom. Duh Sveti je ovdje s nama! On je duša ovog čudesnog događaja crkvenog zajedništva. Uistinu “Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.” (Ps 117,24).

3. U Jeruzalemu, prije skoro dvije tisuće godina, na dan Duhova, pred začuđenim i podrugljivim mnoštvom, zbog nerazumljive promjene koju primjećuju kod apostola, Petar hrabro proglašava: “Isusa iz Nazareta, čovjeka kojeg Bog pred vama potvrdi… njega po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi.” (Dj 2,22-24).U Petrovim riječima očituje se samosvijest Crkve, svijest da je utemeljena na sigurnoj činjenici da je Isus Krist živ, da djeluje u sadašnjosti i da mijenja život.

Duh Sveti, koji je djelovao već u stvaranju svijeta i u Starom Savezu, objavljuje se u Utjelovljenju i u Pashi Sina Božjega, i gotovo da “eksplodira” u Pedesetnici, da bi poslanje Krista Gospodina produžio u vremenu i prostoru.

Duh tako ustanovljuje Crkvu kao izljev novog života koji teče kroz povijest ljudi.

4. Crkvi, koja je, po Očevima Crkve, mjesto gdje “cvjeta Duh” (KKC 749), Tješitelj je nedavno preko Drugo Vatikanskog Sabora darovao novu Pedesetnicu, pobuđujući nov i nenadani dinamizam.

Svaki put kada djeluje, Duh nas zapanjuje. Izaziva događaje čija novost zapanjuje; korjenito mijenja osobe i povijest. Ovo je bilo  nezaboravno iskustvo Drugog Vatikanskog Ekumenskog Sabora, tijekom kojega je Crkva, pod vodstvom istog Duha, otkrila karizmatsku dimenziju kao svoju sastavnu dimenziju: “Duh Sveti ne ograničava se samo posvećivati i voditi svoj narod sakramentima i službama, i resiti ga krepostima, već ‘dijeleći svakomu napose svoje darove kako hoće’ (1 Kor 12,11), razdjeljuje i vjernicima svakog reda posebne milosti… korisne za obnovu i veće širenje Crkve.” (Lumen Gentium, 12).

Institucionalni i karizmatski vid gotovo su jednako bitni u uređenju Crkve, i sudjeluju, iako na različite načine, u njenom životu, u njenoj obnovi i posvećenju Naroda Božjega. Upravo iz ovog providonosnog otkrića karizmatske dimenzije Crkve, prije i nakon Sabora, afirmirala se posebna linija razvoja Crkvenih pokreta i novih zajednica.

5. Crkva je danas radosna što vidi da se ponovo ispunila riječ proroka Joela, koju smo maloprije čuli: “Izlit ću Duha svoga na svaku osobu…” (Dj 2,17). Vi, ovdje prisutni, opipljiv ste dokaz ovog “izljeva” Duha. Svi se pokreti razlikuju jedan od drugoga, ali svi su ujedinjeni  u isto zajedništvo zbog istog poslanja. Neke karizme potaknute od Duha Svetoga provaljuju kao žestoki vjetar, što zahvaća ljude i vuče ih na nove putove misionarskog djelovanja u radikalnoj službi Evanđelja, navješćujući bez prekida istine vjere, primajući na dar živi tok tradicije i pobuđujući u svakom vruću želju za svetošću.

Danas svima vama okupljenima ovdje na trgu Sv. Petra i svim kršćanima želim vikati: Otvorite se krotko darovima Duha. Primite zahvalno i s poslušnošću karizme koje Duh Sveti ne prestaje obilno darivati. Ne zaboravite da je svaka karizma za zajedničko dobro, to jest za dobrobit cijele Crkve.

6. Karizme su, u svojoj naravi, komunikativne i stvaraju onaj “duhovni afinitet među osobama” (Christifideles laici 24) i prijateljstvo u Isusu Kristu, iz kojeg izviru “pokreti”. Prijelaz iz prvotne karizme u pokret odvija se preko tajnovite privlačnosti koju izaziva Utemeljitelj u onima koji dopuste da budu upleteni u njegovo duhovno iskustvo. Na taj način pokreti, službeno priznati od Crkvenih vlasti, predstavljaju se kao auto-realizacija i odsjaj jedine Crkve.

Njihovo nastajanje i širenje prouzročilo je u životu Crkve neočekivanu novinu, ponekad čak razornu. To je izazvalo nemalo pitanja, neugodnosti, napetosti; uključujući katkad umišljenost i neumjerenost s jedne strane, i nemalo predrasuda i rezerviranost s druge. To je bilo vrijeme kušnje za njihovu vjernost, važna prilika za ispitivanje autentičnosti vlastitih karizmi.

Danas se pred vama otvara jedna nova etapa: etapa crkvene zrelosti. To ne znači da su svi problemi riješeni. Štoviše, to je jedan izazov. To je put koji treba proći. Crkva od vas očekuje “zrele” plodove zajedništva i zalaganja.

7. U našem svijetu, kojim često dominira sekularizirana kultura što potiče i reklamira modele života bez Boga, vjera mnogih nalazi se u velikoj kušnji, i nerijetko biva ugušena i ugašena. Primjećuje se, dakle, hitna potreba jakog navještaja i solidne kršćanske formacije. Kolika li je potreba danas kršćanski zrelih osoba, koje su svjesne svog krsnog identiteta, svog poziva i poslanja u Crkvi i u svijetu! Koliko smo potrebni živih kršćanskih zajednica! I evo, onda, pokreti i nove crkvene zajednice: oni su odgovor, potaknut od Duha Svetoga, na ovaj dramatičan izazov kraja milenija. Vi ste ovaj providonosan odgovor.

Prave karizme ne mogu da ne teže za susretom s Isusom Kristom  u Sakramentima. Crkvene stvarnosti, kojima prianjate, pomogle su vam da ponovno otkrijete krsni poziv, da vrednujete darove Duha Svetoga dobivene Sakramentom Potvrde, da se pouzdajete u milosrđe Božje u Sakramentu Pomirenja i da otkrijete u Euharistiji izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života. Isto tako, zahvaljujući tom jakom crkvenom iskustvu, rodile su se prekrasne kršćanske obitelji otvorene životu, prave “kućne crkve”, procvjetala su mnoga zvanja za svećeničku službu, za posvećeni život, također i nove forme laičkog života inspirirane evanđeoskim savjetima. U pokretima i novim crkvenim zajednicama naučili ste da vjera nije apstraktni govor, niti nejasan religiozni osjećaj, nego novi život u Kristu potaknut Duhom Svetim.

8. Kako sačuvati i garantirati autentičnost karizme? Temeljno je da se svaki pokret podvrgne rasuđivanju kompetentnih crkvenih vlasti. Zato nijedna karizma nije oslobođena povezanosti i podređenosti Pastirima Crkve. Jasnim riječima Sabor izriče: “Sud o njihovoj (karizme) valjanosti i o njihovom pravilnom djelovanju pripada onima koji presjedaju u Crkvi, koji su na poseban način dužni, ne da ugase Duha, već da ispitaju sve i zadrže ono što je dobro. (usp.  Sol 5,12; 19-21)” (Lumen Gentium 12): Ovo je potrebna garancija, da je put koji prolazite ispravan put!

U zbrci što vlada današnjim svijetom vrlo je lako pogriješiti, popustiti iluzijama. U kršćanskoj formaciji, njegovanoj u pokretima, neka nikada ne uzmanjka ovaj element povjerljive poslušnosti Biskupima, nasljednicima Apostola, u zajedništvu s Petrovim nasljednikom! Znani su vam kriteriji eklezijalnosti laičkih okupljanja, izneseni u Apostolskoj pobudnici Christifideles laici (usp. br. 31). Tražim da dok uvrštavate vaša iskustva u mjesne Crkve i župe, uvijek s velikodušnošću i poniznošću prianjate uz te kriterije, i da uvijek ostanete u zajedništvu s Pastirima, pozorni na njihove upute.

9. Isus reče: “Oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću nego da je već planuo!” (Lk 12,49). Dok se crkva priprema prijeći prag trećeg tisućljeća, prihvatimo poziv Gospodinov da bi se njegov oganj zapalio u našim srcima i u srcima braće!

Danas, iz ovog cenakula trga Sv Petra, uzdiže se velika molitva: Dođi Duše Sveti, dođi i obnovi lice zemlje! Dođi sa svojih sedam darova! Dođi Duše života, Duše istine, Duše zajedništva i ljubavi! Crkva i svijet trebaju te!

Dođi Duše Sveti i učini sve plodnijima karizme koje si darovao! Daruj novu snagu i misionarki polet tvojoj djeci ovdje okupljenoj. Raširi njihovo srce, oživi njihovo kršćansko zalaganje u svijetu. Učini ih hrabrim navjestiteljima Evanđelja, svjedocima Isusa Krista uskrsloga, čovjekovog Otkupitelja i Spasitelja. Ojačaj njihovu ljubav i vjernost Crkvi.

Obratimo se Mariji, prvoj sljedbenici Krista, Nevjesti Duha Svetoga i Majci Crkve, koja je pratila Apostole na prvim Duhovima, i molimo je da nam pomogne da se preko njenog fiat naučimo poslušnosti glasu Duha Svetoga.

Krist danas s ovog trga ponavlja svakome od vas: “Idite po svem svijetu i naviještajte evanđelje svakom stvorenju!” (Mk 16,15). On  računa na svakoga od vas, Crkva računa na svakoga od vas. “Evo – jamči nam Gospodin – Ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta.” (Mt 28,20). Ja sam s vama. Amen!