Don Giacomo Raineri (1939-2019)

Don Giacomo Raineri (1939-2019)

Don Giacomo Raineri rođen je 25. srpnja 1939. godine u Palazzolo sull’Oglio, mjestu pokraj
Brescie u Italiji. Kao mladić osjeća poziv na svećeništvo i ulazi u Kongregaciju Svete
Nazaretske obitelji, čiji je osnivač bio sv. Giovanni Battista Piamarta. Nakon završenog
studija teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana, zaređen je za svećenika 15. srpnja
1967. godine. Godine 1970. na Papinskom sveučilištu Sv. Anselmo postiže magisterij iz
liturgije. U prvim godinama prezbiterata bio je ljevičarski usmjeren; kako je sam govorio,
nosio je crvenu kravatu umjesto svećeničkog odijela. Međutim, negdje pri kraju
poslijediplomskog studija sudjeluje na jednom simpoziju pastoralne liturgije u Rimu, gdje
upoznaje Kika Argüella i Carmen Hernandez. Po vlastitom svjedočenju susret sa Kikom i
način na koji ga je Kiko Argüello pozdravio i zagrlio za njega je značio korjenitu promjenu u
njegovom životu. Don Giacomo je govorio o pogledu Kika Argüella koji je duboko prožeo
njegovu dušu. Živio je tada krizu svoga prezbiterata. Tada se upoznao s neokatekumenskim
zajednicama i navještaj Radosne vijesti za njega je značio korjenitu preobrazbu njegove
nutrine. Po vlastitom svjedočenju teologija koju je godinama studirao sišla je u srce nakon što
je na katehezama Neokatekumenskog puta čuo navještaj Božje ljubavi. „Za mene su Kikov
pogled i pažnja pri prvom susretu i živa Božja Riječ značili povratak u istinski život“, reći će
jednom prilikom.
Nakon tog iskustva i slušanja kateheza Neokatekumenskog puta prihvaća kateheze u svojoj
župi u Rosetu degli Abruzzi i ulazi na Neokatekumenski put. Vrlo brzo osjeća snažan poziv
za misionarskim djelovanjem iz zahvalnosti za dar oživljavanja njegove vjere i svećeničkog
poziva. Nedugo zatim njegov poglavar daje mu dopuštenje za itineranciju – misionarsko
poslanje, kako bi sudjelovao u misijama i mogao dati svoj život za Novu evangelizaciju.
Godine 1977. godine na poziv fra Ljudevita Gregova iz župe sv. Obitelji u Splitu, Kiko
Argüello i Carmen Hernandez formiraju ekipu itineranata koju čine Giacomo Raineri, Lucia
Toso i Giorgio Carnelos. Iste godine ova ekipa na čelu s don Giacomom, dopuštenjem i
pastirskom mudrošću mons. Frane Franića, tadašnjeg splitsko-makarskog nadbiskupa,
započinje kateheze u spomenutoj župi sv. Obitelji. Te godine osnovana je prva zajednica
neokatekumenskog puta na ovim prostorima.
Od te godine don Giacomo, zajedno s Luciom Toso, i mnogim mladićima članovima ekipe
kroz godine evangelizacije i sada već 12 godina s Tomaszom Marinowskim neumorno do
zadnjeg dana svoga zemaljskog života nastavlja djelo evangelizacije na prostorima Hrvatske,
Slovenije, Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije. Unatoč krhkom zdravlju ali uvijek s velikom
ljubavlju za ove narode, evangelizirao je sa svojom ekipom godinama po raznim župama i
biskupijama. Ovaj tihi i nenametljivi rad donio je mnoge plodove kako za lokalnu tako i za
sveopću Crkvu. Plodovi djelovanja ovoga neumornog radnika u Božjem vinogradu i njegovog
iskustva Uskrslog Isusa Krista su mnogi spašeni brakovi, duhovna zvanja mladića i djevojaka,
obitelji s brojnom djecom. Poseban plod evangelizacije su brojni katehisti koje je don
Giacomo sa svojom ekipom kroz godine evangelizacijskog rada strpljivo i ustrajno formirao.
Također valja spomenuti i mnoge misionarske obitelji koji uprisutnjuju živu Crkvu u mnogim
dijelovima svijeta. Godine 1991. na poziv biskupa Antuna Bogetića, tadašnjeg porečkog i
pulskog biskupa, osnovano je sjemenište „Redemptoris Mater“ u Puli gdje je do sada
zaređeno 76 svećenika. Kasnije je osnovano i sjemenište „Redemptoris Mater u Sarajevu.
Don Giacomo je do kraja ljubio i poštivao svako zvanje za posvećeni život i prezbiterat.
Posebnu brigu i ljubav imao je za duhovna zvanja. Naročitu pozornost je posvećivao brojnim
mladićima koji su osjećali poziv na prezbiterat i koji su se pripremali za ulazak u sjemenište.

Gospodin je dopustio da svoj zemaljski put završi kratko nakon konvivencije mladića koji se
upućuju u sjemeništa „Redemptoris Mater“ po cijelome svijetu. Danas na ovim prostorima
živi 230 zajednica, 9 Missio ad gentes i obitelji u poslanju.
Don Giacomo je usnuo u Gospodinu okrjepljen svetim sakramentima u srijedu 18. rujna u
jutarnjim satima.